"Jobb egyszer látni valamit, mint arról tízszer olvasni." - Eötvös Lóránd -
Rólunk/Hírek
Múltunk
Jelenünk
Útjelző
Térképek
Kincsesládák
Túraleírások
Túraterv
Tagságunk
Fotóalbumok
Tárlat
Felhívás - 3,5%
Kapcsolat
Jelenünk


Bár a '89-es fordulat elméletileg megteremtette az újjászerveződés lehetőségét, a bánsági tájakon meglehetősen sokáig kellett még várni a Kárpát Egyesületek hagyományainak felelevenítésére. Ennek oka elsősorban az egykori EKE tagság szétszóródásában keresendő. Egyenesági éltetők nélkül homályba vesztek az egykori tradíciók. Hosszadalmas, az írott emlékek gondos felkutatására alapozott kutatómunkára volt szükség, hogy összegyűljön a megfelelő számú indok és érv, valamint  egykori Kárpát Egyesületi tag, vagy azok leszármazottjainak hozzájárulása az újrainduláshoz.
A tevékenységet a könytári munkától a bakancsos turizmus felé terelő, elsősorban temesváriakat magába foglaló EKE-csoport a 2000-es esztendő végére állt össze. Szervezésében került sor 2000 december 2-án az első kirándulásra Máriaradna - Solymosi vár - Lippa útvonalon.

A hidasligeti erdő és mesterséges tó környékén megtartott majális - 2001 május elsején - gyakorlatilag már azokat mozgósította, akik később alapító tagokként is hozzájárultak az EKE Bánsági Osztályának megalakulásához.
(Delesega Gyula fotóalbumából)

A kezdeményező csoport szervezésében - az alakuló közgyűlésig - négy természetjáró rendezvényen, összesen 62 kiránduló vett részt, ízlelgetve a szervezett túrázás előnyeit és örömét. A visszajelzések egyértelműen azt bizonyították, hogy a bánsági magyarság körében is van igény egy szervezetre, mely szakavatottan és tervszerűen oldja meg tagságának és szimpatizánsainak mozgásigényből és természetszeretetből fakadó elvárásait.

Az alakuló közgyűlésre 2001 május 18-án került sor Temesváron. A jogfolytonosság biztosítása végett lényeges, meghatározó döntés volt, hogy a tagság felhatalmazta a megválasztott vezetőséget: a sikeresen létrehozott új turista-társaságot "Erdélyi Kárpát Egyesület - Bánság Osztály" néven jegyeztesse be.
Június hónappal kezdődően, tájékoztatás céljából, negyedévenként - "Útjelző" címmel - számítógéppel szerkesztett és nyomtatott ismertetőt terjesztünk.
 
1891 ~ 2001
Abból az alkalomból, hogy "Kárpát Egyesület" alapításának az ötlete éppen 110 évvel ezelőtt fogant meg tájainkon, egyesületünk jubileumi magashegyi túra szervezésével kívánt emléket állítani az eseménynek. A cél az volt, hogy az elődökhöz hasonlóan, újra ekések álljanak a Szárkő hegység Baicu csúcsán július 4-én, a lemenő nap fényében.
Ugyancsak a hagyományteremtés jegyében, augusztus első hetében először vettek részt bánsági EKE tagok a Székelyjón megrendezett vándortáborban és először szerveztünk szeptember végén Mihály-napi sátorbúcsúztató túrát a Komárnik csepkőbarlang környékére. Szintén a közösség építésének szempontjából fontos esemény volt első honismereti autóbusz-kirándulásunk Zsombolyára (lásd az Útjelző 3-ik, 4-ik és 5-ik számait), valamint az első közös szilveszterezés a temesvári magyarság e célból megtartott egyik bálján.

Téli látogatásaink a Szárkő csúcson, időközben hagyományossá váltak. Felvételünk 2002 február 16-án készült, utunkra elkísérő meteorológus barátaink társaságában.
(Illés Mihály fotóalbumából)
1892 ~ 2002
A 2002-es évi rendes közgyűlésünk a jubileum jegyében zajlott. Ünnepeltük, hogy az 1892-es esztendőben jegyeztetett be hivatalosan a bánsági turistaságnak először szerevezett formát adó Délmagyarországi Kárpát Egyesület és száztíz évre rá nyert jogi személyiséget a hagyományokat folytató bánsági EKE osztály. A temesvári Gerhardinum Katolikus Líceum termeiben megtartott összejövetel előtt és annak szünetében a résztvevõk megtekinthették Siska Szabó Zoltán művészi természetfotóiból készült kiállítást. Másnap pedig, ötvenfős társaságunk autóbuszos emléktúrára indult a délbánsági Aninai hegység változatos turistakalandokat nyújtó tájaira.


Gheorghe Ciuhandu, Temesvár polgármestere
egri és temesvári bringások gyűrűjében
(foto: Makkai Zoltán)
Épülő nemzetközi kapcsolataink két fontos momentumát is jegyezhettük 2002 nyarán.
- Először egy, a Csongrád Megyei Természetbarát Szövetség által szervezett határmenti turistatalálkozón vettünk részt. Ez alkalommal csoportunk is elhelyezte a megemlékezés koszorúját Téry Ödön emléktáblájánál, a nagy turistaelőd szülőfalujában, Óbébán.
- Július végén pedig mi láttuk vendégül az Agria Túrakerékpáros Egyesület tagjait Egerből, akik 1.700 km hosszú "vártúrájuk" során érkeztek Temesvárra, emléket állítva ezáltal a 450 évvel ezelőtti - Egernél megtorpanó - török hadjárat idején, a félhold hódításával szembeszálló hősöknek.

Az interperszonális kapcsolatok erősödése is jellemezte ezt a periódust. Olyan emberek kerültek egymással szoros kapcsolatba, egy-egy kirándulás folyamán, akik eddig legfeljebb csak köszönő viszonyban voltak. Információk, élmények, ötletek cseréltek gazdát. Igen jelentős eredménye ennek a folyamatnak az 1849-es temesvári csata emlékére állított, ám hosszú évtizedek óta elpusztultnak tartott obeliszk felfedezése, azonosítása és felvétele a Temesvári Bánát Múzeum nyilvántartásába.

Élvezve a Temes Megyei Tanács valamint a Temesvári Városi Tanács és Polgármesteri Hivatal anyagi és erkölcsi támogatását, megalakulásának második évfordulója tiszteletére, az EKE Bánsági Osztálya nagyszabású nemzetközi turistatalálkozót szervezett a Duna-Kőrös-Maros-Tisza Eurórégió területén tevékenykedő civil természetbarát szervezetek részvételével. A tanácskozást követően a három országból (Románia, Magyarország és Szerbia-Montenegro) verbuválódott társaság, délbánsági, kétnapos buszkiránduláson vett részt.


"Nagy társaság" kis pihenője a Duna partján, a Kazánszoros közelében
(foto: Siska Szabó Zoltán)


A 2004-es esztendő derekára kialakult az a "kemény mag" - melyre minden hozzánk hasonló civil szervezetnek szüksége van - amely kitartó és rendszeres tevékenységével magával tudja ragadni a szélesebb körű tagságot. A lelkes csapat tagjai megjárták a Királykőt, a Magas Tátrát és az Olümposzt, hogy csak a legkiemelkedőbb teljesítményeket említsük, de nem vetették meg a Bihari Hegyek vagy a délbánsági szurdokvölgyek csudavilágát sem.


Utolsó este a menedékházban
- Királykő/Curmătura -
2004 augusztus 2
(Illés Mihály albumából)A 2005-ös esztendő folyamán az Erdélyi Kárpát Egyesület Bánsági Osztályának tagjai mintegy 35 km turistaútvonalat láttak el jelzéssel a Ruszkahavas Temes megyébe eső részén.

A következők útvonalak kerültek megjelölésre:

Romángladna – Zold – Bégalankás (Luncanii de Jos) / 3 óra menetidő

Romángladna – Gladna patak völgye – Căpriorul turistaház / 3,5 óra menetidő

Zold – Gyümölcsös – Tamásdi gyárnegyed (Iskolaépület) / 2 óra menetidő

Zold – Cserfás gerinc – Stan nyereg / 1,5 óra menetidő

A 2006-os tisztújító közgyűlésünkön a fiatalított egyesületi vezetőség azt a feladatot is kapta, hogy - a megújuló törvényekhez való igazodás érdekében - a teljes önállósodás felé igazítsa szervezetünk fejlődését. Ezt úgy oldottuk meg, hogy "Bánsági Kárpát Egyesület" néven, teljesen független jogi személyiségként, újrajegyeztettük magunkat, majd az első adódó alkalommal társul egyesületként csatlakoztunk az Erdélyi Kárpát Egyesülethez, mint országos szervezethez.Egyesületünk megalakulásától kezdve


(Acrobat Reader szükséges)