"Decât să citeşti despre ceva, de zeci de ori, este mai bine să-l vezi o dată." - Lóránd Eötvös -
Despre noi
Istorie
Prezent
Momente
Atlas turistic
Atlas cultural
Descrieri ture
Programe
Membri
Albume foto
Galerie
Donaţie - 3,5%
Contact

Despre noi

    Pe meleagurile bănăţene activează asociaţii "Carpatine" - cu întreruperi mai mici sau mai lungi - încă din anul 1892.

    Asociaţia Carpatină Bănăţeană s-a înfiinţat în 2001 ca sucursală teritorială a Societăţii Carpatine Ardelene (E.K.E.) sub numele de S.C.A. - Filiala Banat. În 2007 s-a transformat d.p.d.v. juridic în organizaţie de sine stătătoare, continuându-şi activitatea ca membru asociat al Societăţii Carpatine Ardelene cu sediul în Cluj-Napoca.

    Asociaţia Carpatină Bănăţeană este o organizaţie civilă, neguvernamentală, persoană juridică de drept privat şi non-profit. Obiectul nostru de activitate este exercitarea tuturor formelor de turism, cunoaşterea şi protejarea mediului înconjurător respectiv al patrimoniului cultural-etnografic. Asociaţia îşi desfăşoară activitatea pe teritoriul judeţelor Arad, Caraş-Severin, Hunedoara şi Timiş.

    Scopul nostru permanent, pe lângă practicarea turismului montan şi a drumeţiilor, este: conservarea şi protejarea mediului natural şi antropic, promovarea moştenirii culturale, etnografice şi istorice, desfăşurarea de acţiuni educative în rândul tinerilor, sprijinirea şi promovarea voluntariatului.

    În cadrul asociaţiei - convenţional şi pe baza unei tradiţii de peste o sută de ani - limba de conversaţie este cea maghiară, ceea ce nu exclude colaborarea strânsă cu alte organizaţii având obiectul de activitate apropiat sau identic, în vederea dezvoltării şi consolidării societăţii civile.

    Statutul Asociaţiei Carpatine Bănăţene"Turist este acela, ce porneşte la drum, fiindcă printre monotonia preocupărilor zilnice şi multitudinea grijilor sale, îi apare în vise o lume mai frumoasă, unde iarba este mai verde, cerul mai albastru, munţii mai înalţi, casele mai pitoreşti sau pur şi simplu altfeli, iar oamenii sunt mai prietenoşi; el caută originalul acestei imagini din vis neprecupeţind nici un efort, deşi trăind pe acest pământ, probabil nu-l va găsi niciodată, dar nu-şi pierde speranţa, pentru că bucuria lui constă întocmai în aceasta căutare."


Lóránd Eötvös
(1848 - 1919)


Baronul Lóránd Eötvös - eminent om de ştiinţă şi profesor universitar - unul din cei mai însemnaţi montanarzi al secolului XIX., a contribuit decisiv la întemeierea şi dezvoltarea mişcării turistice din Alpi respectiv Munţii Carpaţi.