"Decât să citești despre ceva, de zeci de ori, este mai bine să-l vezi o dată." - Lóránd Eötvös -
Despre noi
Istorie
Prezent
Momente
Atlas turistic
Atlas cultural
Descrieri ture
Programe
Membri
Albume foto
Galerie
Donație - 3,5%
Contact

Despre noi

    Pe meleagurile bănățene activează asociații "Carpatine" - cu întreruperi mai mici sau mai lungi - încă din anul 1892.

    Asociația Carpatină Bănățeană s-a înființat în 2001 ca sucursală teritorială a Societății Carpatine Ardelene (E.K.E.) sub numele de S.C.A. - Filiala Banat. În 2007 s-a transformat d.p.d.v. juridic în organizație de sine stătătoare, continuându-și activitatea ca membru asociat al Societății Carpatine Ardelene cu sediul în Cluj-Napoca.

    Asociația Carpatină Bănățeană este o organizație civilă, neguvernamentală, persoană juridică de drept privat și non-profit. Obiectul nostru de activitate este exercitarea tuturor formelor de turism, cunoașterea și protejarea mediului înconjurător respectiv al patrimoniului cultural-etnografic. Asociația își desfășoară activitatea pe teritoriul județelor Arad, Caraș-Severin, Hunedoara și Timiș.

    Scopul nostru permanent, pe lângă practicarea turismului montan și a drumețiilor, este: conservarea și protejarea mediului natural și antropic, promovarea moștenirii culturale, etnografice și istorice, desfășurarea de acțiuni educative în rândul tinerilor, sprijinirea și promovarea voluntariatului.

    În cadrul asociației - convențional și pe baza unei tradiții de peste o sută de ani - limba de conversație este cea maghiară, ceea ce nu exclude colaborarea strânsă cu alte organizații având obiectul de activitate apropiat sau identic, în vederea dezvoltării și consolidării societății civile.

    Statutul Asociației Carpatine Bănățene"Turist este acela, ce pornește la drum, fiindcă printre monotonia preocupărilor zilnice și multitudinea grijilor sale, îi apare în vise o lume mai frumoasă, unde iarba este mai verde, cerul mai albastru, munții mai înalți, casele mai pitorești sau pur și simplu altfeli, iar oamenii sunt mai prietenoși; el caută originalul acestei imagini din vis neprecupețind nici un efort, deși trăind pe acest pământ, probabil nu-l va găsi niciodată, dar nu-și pierde speranța, pentru că bucuria lui constă întocmai în aceasta căutare."


Lóránd Eötvös
(1848 - 1919)


Baronul Lóránd Eötvös - eminent om de știință și profesor universitar - unul din cei mai însemnați montanarzi al secolului XIX., a contribuit decisiv la întemeierea și dezvoltarea mișcării turistice din Alpi respectiv Munții Carpați.