"Decât să citeşti despre ceva, de zeci de ori, este mai bine să-l vezi o dată." - Lóránd Eötvös -
Despre noi
Istorie
Prezent
Momente
Atlas turistic
Atlas cultural
Descrieri ture
Programe
Membri
Albume foto
Galerie
Donaţie - 3,5%
ContactPrezentul nostru


Deşi schimbările social-politice din 1989 au creat posibilitatea unei relansări ale activităţilor Societăţii Carpatine Ardelene - cu vechi tradiţii şi în Banat - aceasta s-a produs relativ târziu. Amânarea se datorează în primul rând împrăştierii pe toate meleagurile  a membrilor de odinioară şi ale descendenţilor acestora, în urma desfinţării asociaţiilor turistice indepente de către autorităţile comuniste. Au fost necesare cercetări îndelungate pentru adunarea unui număr suficient de foşti membrii sau descendenţi care să-şi dea asentimentul, respectiv pentru colectarea actelor doveditoare, necesare reînfiinţării.
Grupul SCA - format în majoritate din timişoreni - care a trecut de la activitatea desfăşurată prin biblioteci spre înfăptuirea unor obiective turistice s-a închegat spre sfârşitul anului 2000. În organizarea acestuia s-a derulat la 2 decembrie 2000 prima excursie pe ruta Radna - Cetatea Şoimoş - Lipova.

În cadrul picnicului organizat lângă pădurea din Pişchia, pe malul lacului de acumulare (la 1 mai 2001), practic s-a întrunit acea echipă care va forma mai târziu miezul grupului fondator al noii filiale SCA.
(din albumul lui Iuliu Delesega)

În organizarea grupului de iniţiativă - până la adunarea de constituire - participând la patru excursii, s-au bucurat de avantajele acţiunilor organizate, în total 62 de prieteni ai naturii. Impresiile au demonstrat încă o dată necesitatea unei asociaţii turistice care să rezolve într-un mod profesionist nevoia de mişcare şi deconectare al omului de la oraş.

Adunarea generală de constituire s-a ţinut în data de 18 mai 2001. Desfăşurarea evenimentului precum şi primele decizii au fost consemnate în procesul verbal întocmit cu această ocazie. În vederea asigurării continuităţii, membrii fondatori au împuternicit conducerea aleasă ca să întreprindă demersurile necesare de înscriere a organizaţiei sub denumirea "Societatea Carpatină Ardeleană - Filiala Banat.
Începând din luna iunie, în vederea informării membrilor filialei am început editarea şi tipărirea pe calculator a unei foi de consemnarea activităţilor cu titlul "Útjelző" ("Marcaj turistic" - în limba maghiară) pe care o difuzăm gratuit membrilor asociaţiei.
 
1891 ~ 2001
Cu ocazia aniversării a 110 ani de la prima formulare a intenţiei de constituire a unei Societăţi Carpatine pe meleagurile bănăţene, proaspăt reconstituita noastră filială a dorit să comemoreze acest moment prin organizarea unei expediţii alpine jubiliară. Scopul era ca asemenea înaintaşilor, pe 4 iulie să ajungă din nou pe vârful Baicu al masivului Ţarcu, un grup de turişti bănăţeni şi să admire de acolo miracolul soarelui care apune.

Vizitele noastre iernatice pe vârful Ţarcu se pot considera tradiţionale. Imaginea alăturată - de exemplu - ne-a surprins în compania prietenilor noştrii meteorologi, care ne-au însoţit la 16 februarie 2002.
(din albumul lui Mihai Illés)
1892 ~ 2002
Adunarea Generală Ordinară din 2002 s-a desfăşurat sub semnul aniversării. Am sărbătorit faptul că în anul 1892 s-a înscris oficial Societatea Carpatină a Regiunilor de Sud, care a creat printre primii cadrul legal pentru turismul bănăţean, iar peste 110 ani şi-a dobândit personalitate juridică noua filială bănăţeană al SCA, continuatorul de drept al tradiţiilor. Cu ocazia manifestării ţinute la Liceul Catolic Gerhardinum din Timişoara, participanţii au putut viziona expoziţia fotografică cuprinzând creaţiile artistice inspirate din frumuseţile naturii a lui Siska Szabó Zoltán. A doua zi un grup de 50 de persoane au plecat într-o excursie cu autocarul, având ca obiectiv vizitarea principalelor atracţii turistice din Munţii Aninei.


Domnul Primar Gheorghe Ciuhandu,
împreună cu cicliştii din Eger şi Timişoara
(foto: Makkai Zoltán)
În vara anului 2002 s-au consemnat şi două momente importante ale edificării relaţiilor internaţionale.
Mai întâi, am participat la întrunirea transfrontalieră organizată la Beba Veche de către Uniunea Prietenilor Naturii din judeţul Csongrád, unde s-a dezvelit placa comemorativă a lui Edmund Tery, unul din cei mai însemnaţi creatori al turismului organizat din bazinul carpatin, născut în această - cea mai vestică - localitate a României.
Apoi, spre sfârşitul lui iulie am primit vizita Asociaţiei Cicliştilor Agria din oraşul Eger, care au parcurs 1700 de kilometrii în memoria biruinţei asupra trupelor otomane de acum 450 de ani, sub zidurile de apărare ale oraşului lor.


Bucurându-ne de sprijinul Consiliului Judeţean Timiş respectiv de al Consiliului Local şi al Primăriei din Timişoara, odată cu sărbătorirea a doi ani de la înfiinţarea organizaţei noastre - la data de 9 mai 2003 - Filiala Banat al SCA a iniţiat şi a derulat o consfătuire turistică internaţională de anvergură, cu participarea reprezentanţilor a 20 de organizaţii turistice civile de pe cuprinsul Euroregiunii Dunărea-Criş-Mureş-Tisa. Consfătuirea a fost urmată de o excursie de două zile cu autocarul prin sudul Banatului, la care au participat toţi participanţii provenind din România, Ungaria şi Serbia-Muntenegru.


Un mic popas al unei echipe mari, pe malul Dunării, aproape de Cazane
(foto: Siska Szabó Zoltán)


Anul 2004 a marcat formarea unui nucleu puternic în cadrul asociaţiei noastre - cu rol decisiv în viaţa unei organizaţii civile - care prin activitate susţinută şi regulată este în stare să antreneze întregul colectiv. Membrii acestei echipe entuziaste au cutreierat munţii Piatra Craiului şi Tatra dar au ajuns şi pe vârful Olimp - ca să amintim doar cele mai importante performanţe - fără însă a neglija frumuseţiile munţilor Bihor sau a văilor carstice din sudul Banatului.


Ultima seară la cabană
- Piatra Craiului/Curmătura -
2 august 2004
(Din albumul lui Mihai Illés)Pe parcursul anului 2005 membrii Societăţii Carpatine Ardelene - Filiala Banat au marcat cca. 35 km poteci turistice din zonele aflate în judeţul Timiş a Munţilor Poiana Ruscăi.

Au fost marcate următoarele trasee:

Gladna Română – Zolt – Luncanii de Jos / cruce albastră / 3 ore de mers

Gladna Română – Valea Gladnei – Cabana Căpriorul / cruce galbenă / 3,5 ore de mers

Zolt – Livadă – Colonia Tomeşti (Clădirea şcolii) / triunghi galben / 2 ore de mers

Zolt – Dealul Gorun – Şaua vârfului Stan / triunghi galben / 1,5 ore de mers

Cu ocazia adunării generale din 2006, conducerea întinerită a asociaţiei şi-a însuşit sarcina de a transforma organizaţia într-una sinestătătoare - în vederea alinierii la noile cerinţe ale legislaţiei modificate. În urma demersurilor, asociaţia noastră a fost înscrisă sub denumirae de Asociaţia Carpatină Bănăţeană, iar cu prima ocazie ne-am afiliat ca persoană juridică organizaţiei pe ţară a Societăţii Carpatine Ardelene (EKE).