"Decât sã citeºti despre ceva, de zeci de ori, este mai bine sã-l vezi o datã." - Lóránd Eötvös -
Despre noi
Istorie
Prezent
Momente
Atlas turistic
Atlas cultural
Descrieri ture
Programe
Membri
Albume foto
Galerie
Donaþie - 3,5%
ContactDate contactSediul din Timișoara:
Str. Putna Nr.7, 300593 Timișoara - România

Adrese postale:
Balázs István László: Bd. C.Coposu 20
300223 Timișoara - Romania
Telefon: ++40.726.590062

Illés Mihály: Calea Torontalului 25/A, Scara A, ap.6
300667 Timișoara - Románia
Telefon: ++40.356.412206; ++40.752.120916

Pagini recomandate
Societatea Carpatinã Ardeleanã (EKE)
[în lb.maghiarã]
Asociaþia Carpatinã din Ungaria
[în lb.maghiarã]
Pagina lui Wilhelm Scherz
[în lb.germanã]
Pagina montanarzilor din România
[în lb.românã, ºi englezã]
Parcul Naþional Retezat
[în lb.românã, ºi englezã]
Paginã despre Munþii Þarcu
[în lb.românã]